Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Licitacions públiques en curs

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat (Intervención General de la Administración del Estado) pose a disposició dels usuaris d'aquest Portal la informació dels expedients de contractació que estan actualment en fase de licitació, proporcionen el text dels plecs de clàusules administratives, i si escau, prescripcions tècniques i extracte de l'anunci de licitació al BOE.

Aquesta informació s'ofereix de manera complementària a la que es pot obtenir, de manera gratuïta, La Intervenció General de l'Aadministración de l'Estat (Intervención General de la Administración del Estado), en cas de discrepància preval aquesta darrera. Els plecs vinculats des d'aquesta pàgina tenen una finalitat merament informativa.

Existeixen diferents plecs del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública publicats en el BOE que poden ser visitats en l'adreça.

Data de l'última actualització: 16/11/2016