Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Comptabilitat nacional. Informes d'avançament de l'actuació econòmica i financera de les administracions públiques. Informació anual

Aquesta pàgina conté informes de periodicitat anual relatius a l’activitat econòmica duta a terme per les administracions públiques. L’informe “Actuació pressupostària de les administracions públiques” presenta les primeres dades d’”avanç” dels principals resultats de l’activitat econòmica i financera del sector administracions públiques de la comptabilitat nacional, així com també l’evolució pressupostària de l’Estat en els últims exercicis. En un altre informe, amb data posterior, “Avanç de l’actuació econòmica i financera de les administracions públiques”, s’analitzen les operacions realitzades pel conjunt del sector, exclusivament en termes de la comptabilitat nacional; la informació que presenta aquest document té caràcter de “provisional” i està referida al dèficit públic, pressió fiscal, recursos no financers, ocupacions no financeres i deute públic. En ambdós informes s’inclou un annex estadístic amb informació històrica.

Data de l'última actualització: 8/11/2017