Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Comptabilitat nacional. Comptes de les administracions publiques. Informació anual

Publicació estadística de periodicitat anual que proporciona una visió completa de les operacions realitzades per tots els agents i pel conjunt del sector Administracions Públiques. Presenta els comptes econòmics, així com la classificació funcional de la despesa, elaborades d'acord als criteris de la comptabilitat nacional. Proporciona, de la mateixa manera, les dades corresponents a la liquidació pressupostària dels organismes de l'Administració central, de les comunitats autònomes i un resum de les corporacions locals agrupades per regions. Les dades bàsiques procedeixen de les liquidacions definitives dels pressupostos de totes les unitats. Això comporta que no puguin estar disponibles fins que conclogui el procés legal de tancament comptable i que la Intervenció General rebi totes les liquidacions.
Data de l'última actualització: 3/1/2018