Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Comptabilitat nacional. Comptes trimestrals no financers de les administracions públiques

​Aquesta publicació recull les operacions no financeres efectuades durant el trimestre de referència, en termes de la comptabilitat nacional, tant pel conjunt del sector de les Administracions públiques (S.13) com pels subsectors que l'integren: Administració Central (S.1311), format per l'Estat i els organismes de l'Administració Central; Administració Regional (S.1312), proporcionant el detall per a cadascuna de les comunitats autònomes; Administració local (S.1313) i Fons de la Seguretat Social (S.1314). Els criteris metodològics utilitzats per a la delimitació institucional i per al registre i imputació de les operacions corresponen a l'establert pel Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea (SEC 2010) Base 2010.

Data de l'última actualització: 3/1/2018