Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Dades en termes de caixa i comptabilitat nacional. Informe: Principals indicadors de l'activitat econòmica i financera de l'Estat. Informació mensual

Publicació estadística que mostra l'estructura i evolució mensual de les principals operacions d'ingressos i despeses efectuades per l'Estat, tant en termes de caixa, com en termes de la comptabilitat nacional (SEC 2010) Base 2010. El document inclou taules i gràfics amb una breu descripció explicativa dels aspectes més rellevants de la situació actual.

 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Data de l'última actualització: 2/1/2018