Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Execució del pressupost.Organisme. 2014

L'article 135 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària estableix que, sens perjudici de la facultat de les Corts Generals de sol•licitar del Govern la informació que considerin oportuna, la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, amb periodicitat mensual, ha de posar a disposició de les Corts Generals, a través de la seva Oficina Pressupostària, informació sobre l'execució dels pressupostos. Per acomplir aquest precepte s'elabora aquesta publicació partint del contingut establert per l'Ordre EHA/2045/2011, de 14 de juliol, per la qual s'aprova la instrucció de comptabilitat per a l'Administració institucional de l'Estat.

Diciembre 2014        Publicación (pdf)    Cuadros (Excel)

Noviembre 2014       Publicación (pdf)    Cuadros (Excel) 

Octubre 2014            Publicación (pdf)    Cuadros (Excel)

Septiembre 2014      Publicación (pdf)    Cuadros (Excel)

Agosto 2014             Publicación (pdf)    Cuadros (Excel)

Julio 2014                 Publicación (pdf)    Cuadros (Excel)

Junio 2014                Publicación (pdf)    Cuadros (Excel)

Mayo 2014                Publicación (pdf   Cuadros (Excel)

Abril 2014                Publicación (pdf)     Cuadros (Excel)

Marzo 2014              Publicación (pdf)     Cuadros (Excel)  

Febrero 2014           Publicación (pdf)     Cuadros (Excel)​

Enero 2014              Publicación (pdf)     Cuadros (Excel)

Data de l'última actualització: 5/4/2016