Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Execució del pressupost. Organisme

L'article 135 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària estableix que, sens perjudici de la facultat de les Corts Generals de sol•licitar del Govern la informació que considerin oportuna, la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, amb periodicitat mensual, ha de posar a disposició de les Corts Generals, a través de la seva Oficina Pressupostària, informació sobre l'execució dels pressupostos. Per acomplir aquest precepte s'elabora aquesta publicació partint del contingut establert per l'Ordre EHA/2045/2011, de 14 de juliol, per la qual s'aprova la instrucció de comptabilitat per a l'Administració institucional de l'Estat.

 ​A​ny 2017

 

    Noviembre 2017         Publicación (pdf)                Cuadros (Excel)   

    Octubre 2017              Publicación (pdf)                Cuadros(Excel)   

    Septiembre 2017        Publicación (pdf)               Cuadros (Excel)   

    Agosto 2017           Publicación (pdf)                   Cuadros (Excel)    

     Julio 2017             Publicación (pdf)                   Cuadros (Excel)   

     Junio 2017             Publicación (pdf)                  Cuadros (Excel)    

     Mayo 2017             Publicación (pdf)                 Cuadros (Excel)       

     Abril 2017              Publicación (pdf)                 Cuadros (Excel)   

     Marzo 2017            Publicación (pdf)                Cuadros (Excel)         

     Febrero 2017          Publicación (pdf)               Cuadros  (Excel)

     Enero 2017            Publicación (pdf)                 Cuadros (Excel)             

       

      ​ 

 Exercicis anteriorss    

     Any 2016      

      Any 2015        

      Any 2014

Data de l'última actualització: 2/1/2018