Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Execució del pressupost. Administració general de l'Estat

L'article 135 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària estableix que, sense perjudici de la facultat de les Corts Generals de sol•licitar del Govern la informació que estimin oportuna, la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, amb periodicitat mensual, posarà a disposició de les comissions de Pressupostos del Congrés dels Diputats i del Senat informació sobre l'execució dels pressupostos. Per acomplir aquest precepte s'elabora aquesta publicació basant-se en el contingut que estableix l'Ordre EHA/3067/2011, de 8 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció de comptabilitat per a l'Administració General de l'Estat.

Any 2017

 

     Noviembre 2017         Publicación (pdf)              Cuadros (Excel)              Cuadros (Excel). Anexo I             Cuadros (Excel). Anexo II    

     Octubre 2017          Publicación (pdf)                Cuadros (Excel)        

     Septiembre 2017      Publicación (pdf)               Cuadros (Excel)     

     Agosto 2017              Publicación (pdf)               Cuadros (Excel)     

    Julio 2017               Publicación (pdf)            Cuadros (Excel)

​     Junio 2017              Publicación (pdf)               Cuadros (Excel)               Cuadros (Excel). Anexo I            Cuadros (Excel). Anexo II  

      Mayo 2017                Publicación (pdf)               Cuadros (Excel)               Cuadros (Excel). Anexo I           Cuadros (Excel). Anexo II     

     Abril 2017                  Publicación (pdf)               Cuadros (Excel)               Cuadros (Excel). Anexo I             Cuadros (Excel). Anexo II     

     Marzo 2017               Publicación (pdf)                Cuadros (Excel)               Cuadros (Excel). Anexo I            Cuadros (Excel). Anexo II     

     Febrero 2017             Publicación (pdf)                Cuadros (Excel)              Cuadros (Excel). Anexo I            Cuadros (Excel). Anexo II

     Enero 2017                Publicación (pdf)                Cuadros (Excel)              Cuadros (Excel). Anexo I          ​ Cuadros (Excel). Anexo II 

 

 

 

Exercicis an​teriors

Data de l'última actualització: 2/1/2018