Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Distribució territorial de la inversió de l'Estat i els seus Organismes. 2009

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat elabora aquesta publicació en compliment de l'obligació imposada al Govern, per les successives lleis de pressupostos generals de l'Estat, d'enviar semestralment a les comissions de Pressupostos del Congrés dels Diputats i del Senat informació del grau d'execució de la inversió, si s'escau, amb el detall de la distribució territorial de l'Estat i els seus organismes autònoms.

Data de l'última actualització: 6/11/2013