Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Informe sobre el període mitjà de pagament a proveïdors

L'article 6.1 del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció dels recursos dels règims de finançament previstos a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que la Intervenció General de l'Administració de l'Estat ha de calcular la informació relativa al període mitjà de pagament a proveïdors de l'Administració central prevista en article esmentat. Per acomplir aquest precepte, la IGAE publicarà mensualment aquesta informació.

  Any 2017  

      Noviembre 2017      Publicación (pdf)                Cuadros (Excel)     

      Octubre 2017             Publicación (pdf)            Cuadros (Excel)     

      Septiembre 2017        Publicación (pdf)           Cuadros (Excel)      

      Agosto 2017               Publicación (pdf)           Cuadros (Excel)               

      Julio 2017                   Publicación (pdf)           Cuadros (Excel)     

      Junio 2017                  Publicación (pdf)           Cuadros (Excel)     

      Mayo 2017                  Publicación (pdf)          Cuadros (Excel)    

      Abril 2017                   Publicación (pdf)          Cuadros (Excel)      

      Marzo 2017                Publicación (pdf)          Cuadros (Excel)    

      Febrero 2017            Publicación (pdf)          Cuadros (Excel)  

      Enero 2017                Publicación (pdf)          Cuadros (Excel)

 

  Exercicis anteriors

  Any 2016

  Any 2015

  Any 2014

Data de l'última actualització: 2/1/2018