Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Informe sobre el període mitjà de pagament a proveïdors. 2015

L'article 6.1 del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció dels recursos dels règims de finançament previstos a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que la Intervenció General de l'Administració de l'Estat ha de calcular la informació relativa al període mitjà de pagament a proveïdors de l'Administració central prevista en article esmentat. Per acomplir aquest precepte, la IGAE publicarà mensualment aquesta informació.

Diciembre 2015    Publicación (pdf)        Cuadros (Excel)

Noviembre 2015    Publicación (pdf)       Cuadros (Excel)

Octubre 2015         Publicación (pdf)        Cuadros (Excel)

Septiembre 2015  Publicación (pdf)         Cuadros (Excel)

Agosto 2015          Publicación (pdf)        Cuadros ( Excel)   

Julio 2015             Publicación (pdf)        Cuadros (Excel)

Junio 2015            Publicación (pdf)        Cuadros (Excel)

Mayo 2015            Publicación (pdf)        Cuadros (Excel)

Abril 2015             Publicación (pdf)        Cuadros (Excel)

Marzo 2015           Publicación (pdf)        Cuadros (Excel)

Febrero 2015         Publicación (pdf)       Cuadros (Excel)

Enero 2015            Publicación (pdf)        Cuadros (Excel) 

 

 

Data de l'última actualització: 29/2/2016