Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Compte de l´Administració general de l´Estat

El compte de l’Administració General de l’Estat, el forma cada any la Intervenció General de l’Administració de l’Estat i es remet al Tribunal de Comptes abans del 31 de juliol de l’any següent al qual es refereixi. Aquest compte subministra informació del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de l’execució del pressupost de l’Administració General de l’Estat.
 
Els titulars dels departaments ministerials reten comptes anualment aprovant els informes agregats corresponents a les operacions efectuades en el seu àmbit ministerial.
 
La formació i rendició de comptes al Tribunal de Comptes es realitza de conformitat amb el que preveuen les regles 39 a 41 de l’Ordre EHA/3067/2011, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració General de l’Estat.
Data de l'última actualització: 4/9/2017