Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Intervenciones Delegadas

Organigrama Secretaría de Estado de Presupuestos y GastosIntervención General de la Administración del EstadoDirección General de PresupuestosDirección General de Costes de Personal y Pensiones PúblicasDirección General de Fondos ComunitariosServicios CentralesIntervenciones DelegadasOtras Unidades con dependencia funcionalIntervenciones Delegadas en los Departamentos Ministeriales y en determinados Órganos DirectivosIntervenciones Delegadas en los Organismos Públicos y Otras Entidades del Sector Público EstatalIntervenciones Delegadas RegionalesIntervenciones Delegadas TerritorialesIntervenciones Delegadas en las representaciones de España en el exterior 

Estatuko Administrazioko Esku Hartzailetza Nagusiaren egitura organikoa honako hauek osatzen dute: zerbitzu zentralek; ministerioetako sailetan, erakunde autonomoetan eta beste erakunde publiko batzuetan eskuordetutako esku hartzailetzek; eskualdeko eta lurraldeko esku hartzailetza eskuordetuek; eta mendekotasun funtzionala duten beste hainbat unitatek.

Estatuko Administrazioko Esku Hartzailetza Nagusiaren ezaugarri nagusietako bat antolamendu deszentralizatua da. Zuzendaritza eta koordinazio funtzionala zerbitzu zentraletatik egiten da. Hala ere, egotzitako funtzioak esku hartzailetza eskuordetu zentralen, nahiz eskualdeko eta lurraldeko esku hartzailetza eskuordetuen bitartez gauzatzen dira. Hartara, kudeaketa ez pilatzeko printzipio konstituzionala gauza dadin errazten eta sustatzen da.

Azken eguneratzearen data: 3/8/2017