Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Oficina Nacional de Auditoría

Organigrama. Servicios Centrales Organigrama. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos Organigrama. Dirección General de Presupuestos Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas Dirección General de Fondos Europeos Página principal, Intervención General de la Administración del Estado Organigrama. Servicios Centrales Organigrama. Intervención delegadas Organigrama. Otras Unidades Con dependencia funcional Organigrama. Oficina nacional de Auditoria Organigrama. Oficina nacional de Contabilidad Organigrama. Subdirección General de Intervención y Ficalización Organigrama. Subdirección General de Estudios y Coordinación Organigrama. Subdirección General de Organización, Planificación y Gestión de Recursos Organigrama. Oficina de Información Presupuestaria Organigrama. Gabinete Técnico Organigrama. Servicio  Nacional de Coordinación Antifraude  

Zuzendaria Jorge Castejón González

Helbidea:

C/ María de Molina, 50

28006 Madrid

Telf.: 91 536 70 72

Eginkizunak

 

Jarraian adierazten direnak eginkizunak dagozkio:

  1. Estatuko Administrazioko Kontu-hartzailetza Nagusiaren Kontu-hartzailetza Ordezkaritzek aurrera eramandako Finantza Kontrol Iraunkorraren ekintzak planifikatu, programatu, koordinatu eta horien jarraipena egitea.
  2. Kontrol organoek burututako Auditoria Publikoaren ekintzak planifikatu, programatu, koordinatu, hala badagokio abian jarri eta horien jarraipena egitea.
  3. Kontrol organoek burututako Diru-laguntza eta Laguntza Publikoen Finantza Kontrolaren ekintzak planifikatu, programatu, koordinatu, hala badagokio abian jarri eta horien jarraipena egitea; baita Diru-laguntzen Datu Base Nazionala kudeatzea ere.
  4. Estatuko Administrazioko Kontu-hartzailetza Nagusiari dagozkion Europako funtsen kontrol ekintzak planifikatu, programatu, koordinatu, hala badagokio abian jarri eta horien jarraipena egitea; bereziki, eta Estatuko Administrazioko Kontu-hartzailetza Nagusiak baldintza hori betetzen duen funtsetan, Auditoria Agintaritza eta Zerbitzu Espezifikoaren eginkizunetatik eratorritakoak. Ildo horretan, funts horien kontrol sistema nazionalaren koordinazioa gauzatuko du, alor horretan Estatuko Administrazioko Kontu-hartzailetza Nagusiak dituen funtzioak burutuz eta bereziki, dagozkion Estatuko Administrazioaren organoekin harremanetan egongo da, bai honi lotetsitako estatuko sektore publikoko Erakundeekin, bai erakunde askeekin; Lurralde Erakundeekin, baita Europar Batasunekoekin ere; indarrean dagoen Estatu ekintzaren koordinazioari eta honek Europar Batasuneko erakundeetan duen ordezkaritzaren esparruan.
  5. Estatuko Administrazioko Kontu-hartzailetza Nagusiaren unitateek burututako kontrol ekintzen kalitatea kontrolatzea.
  6. Sektore publikoko auditoria arauak, arau teknikoak eta kontrol ekintzari aplikagarriak diren metodo eta prozedurak aldatzeko proposamena egitea; Ikerketa eta Koordinazio Zuzendariordetza Nagusiaren koordinazio funtzioei kalterik egin gabe. Auditoria Bulego Nazionala bost dibisioz osatuta dago eta hauetako bakoitzak esleitutako kontrol eta koordinazio eginkizun jakinetan jarduten du.
  7. Estatuko sektore publiko instituzionaleko erakunde eta organismoak etengabe ikuskatzea, urriaren 1eko Sektore Publikoko Erregimen Juridikoari buruzko 40/2015 Legearen 85. artikuluak eta hau garatzen duten xedapenek ezartzen dutenaren arabera.

 

Honako banaketa hauek hartzen ditu barne:

I. banaketa: Analisia eta Prozedura Bereziak

Espainiako auditore burua Mercedes Esther Lebrancón Cortés Helbidea: María de Molina, 50 28006 Madrid Telefonoa: 91 536 70 67

Ikuskaritza gauzatzea eta Analisi Orokorreko zein Prozedura Berezietako txostenak egitea dagokio, bai eta honako hauek ere: txosten globalak eta sistematik ondorioztatzen diren funtsezko sistemak taxutzea; horrek sektore pribatuarekin eta IGAEz kanpoko organoekin duen harremana zehaztea; horren baitako funtzionarioek egindako jurisdikzio laguntzako lanak antolatzea, sustatzea eta koordinatzea; 1996ko ekainaren 28ko Ministro Kontseiluko Erabakiko hamargarren atalean aurreikusten diren pribatizatze prozesuetako txostenak zuzentzea, bai eta garrantzi berezia duten bestelako ekonomia edo finantza jardueren txostenak ere.

II. banaketa: Antolamendua, Koordinazioa eta Ikuskatzea

Espainiako auditore burua Elena Luengo García: María de Molina, 50 28006 Madrid Telefonoa: 91 536 70 10

Sistema guztiko laguntza informatikoari zein baliabideei dagozkien jarduerak egin behar ditu. Etengabeko finantza kontrola ere koordinatu behar du, bai eta eskuordetutako, eskualdeko eta lurraldeko esku hartzaileek ondoren egindakoa ere. Horrez gain, finantza kontroleko lanen kalitate kontrola zein gai horren gaineko arau garapeneko proposamenak egin behar ditu, bai eta sistema informatikoen ikuskaritza zuzenak ere.

III. banaketa: Europar Batasuneko Funtsen Finantza Kontrola

Espainiako auditore burua Rafael Cortés Sánchez Helbidea: Castelló, 117 28006 Madrid Telefonoa: 91 536 70 00

Europar Batasuneko Funtsen Finantza Kontrola zuzentzea dagokio. Horrek honako hauek hartzen ditu barne: guztiz edo zati batean FEOGA Bermearen, Egiturazko Funtsen eta Kohesio Funtsen kontukoak diren laguntza eta diru laguntza finantzatuen finantza kontrola; IGAEren eta Europar Batasuneko Funtsen Espainiako Kontrol Sistemaren araberako beste unitateei egotzitako kontrolak koordinatzea; horretarako, gai horren inguruan bere gain hartutako funtzioak erabili behar ditu, zehazki, Europar Batasuneko eta Espainiako Erakundeekiko harremanei dagozkionak.

IV. banaketa: Estatuko Sektore Publikoko Ikuskapena eta Finantza Kontrola

Espainiako auditorea María Jesús Piñón Helbidea: María de Molina, 50 28006 Madrid Telefonoa: 91 536 70 40

Ikuskapen plana gauzatzen ari den Estatuko Sektore Publiko guztiko finantza kontroleko eta ikuskapeneko funtzioak zuzentzea, beste Banaketei berariaz egotzitakoak salbu. Zehazki, Administrazio Publikoetako, Enpresa Publikoetako eta Enpresa Erakunde Publikoetako ikuskapenak egitea dagokio, bai eta programa kontratuen finantza kontrola gauzatzea ere.

V. kapitulua: Espainiako Diru Laguntzen Ikuskapen Operatiboa eta Finantza Kontrola

Espainiako auditore burua Isabel Silva Uríen Helbidea: María de Molina, 50 28006 Madrid Telefonoa: 91 536 70 34

Espainiako diru laguntzen ikuskapen operatiboko eta finantza kontroleko lanak garatzea; oinarrian, aurrekontu programen eta jarduera planen emaitzak balioztatzea, Erakundeen hasierako jarduera planak egiaztatzea eta denboran nola egokitu diren aztertzea, eta sistemak nahiz prozedurak berrikustea, bai eta Estatuko Aurrekontu Orokorren kontu emandako diru laguntzen finantza kontroleko jarduerak egitea ere.

Azken eguneratzearen data: 4/9/2017