Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Servicio Nacional de Coordinación Antifraude

Organigrama. Servicios Centrales Organigrama. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos Organigrama. Dirección General de Presupuestos Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas Dirección General de Fondos Europeos Página principal, Intervención General de la Administración del Estado Organigrama. Servicios Centrales Organigrama. Intervención delegadas Organigrama. Otras Unidades Con dependencia funcional Organigrama. Oficina nacional de Auditoria Organigrama. Oficina nacional de Contabilidad Organigrama. Subdirección General de Intervención y Ficalización Organigrama. Subdirección General de Estudios y Coordinación Organigrama. Subdirección General de Organización, Planificación y Gestión de Recursos Organigrama. Oficina de Información Presupuestaria Organigrama. Gabinete Técnico Organigrama. Servicio  Nacional de Coordinación Antifraude  

Zuzendariorde Nagusia 

Helbidea

C/ María de Molina, 50

28006 Madrid

Teléfono: 91 536 75 15

Eginkizunak

Zerga Administrazioko Estatuko Agentziaren eskumenak kaltetu gabe, funtzio hauek dagozkio eta Auditoria Bulego Nazionalak zuzenduta eta gainbegiratuta jardungo du:

  1. Estrategia nazionalen eratze eta abiaraztea bideratzea eta Europar Batasunaren finantza-interesak babesteko beharrezkoak diren lege eta administrazio aldaketak sustatzea.
  2. Europar Batasuneko funtsen kudeaketarako sistema nazionaletan izan litezkeen urritasunak identifikatzea.
  3. Erakunde nazionalen eta Iruzurraren Aurka Borrokatzeko Europako Bulegoaren arteko irregulartasun eta iruzur susmoen koordinazio eta informazio bideak ezartzea.
  4. Iruzurraren prebentzio eta honen aurka borrokatzeko prestakuntza sustatzea.
Azken eguneratzearen data: 26/9/2017