Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Servicios Centrales

Organigrama. Servicios Centrales Organigrama. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos Organigrama. Dirección General de Presupuestos Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas Dirección General de Fondos Europeos Página principal, Intervención General de la Administración del Estado Organigrama. Servicios Centrales Organigrama. Intervención delegadas Organigrama. Otras Unidades Con dependencia funcional Organigrama. Oficina nacional de Auditoria Organigrama. Oficina nacional de Contabilidad Organigrama. Subdirección General de Intervención y Ficalización Organigrama. Subdirección General de Estudios y Coordinación Organigrama. Subdirección General de Organización, Planificación y Gestión de Recursos Organigrama. Oficina de Información Presupuestaria Organigrama. Gabinete Técnico Organigrama. Servicio  Nacional de Coordinación Antifraude  

Helbidea

C/ María de Molina, 50

28006 Madrid

Teléfono: 91 536 70 00

C/ Núñez de Balboa, 114

28006 Madrid

Teléfono: 91 583 97 00/01

Eginkizunak

Honako hauek osatzen dituzte Kontu-hartzailetza Nagusiaren zerbitzu nagusiak: Auditoria Bulego Nazionalak, bost Dibisioz osaturik; Aurrekontuen Bulego Nazionalak, hiru Dibisioz osaturik; Aurrekontuen Bulego Informatikoak, lau Dibisioz osatua; lau Zuzendariordetza Nagusik; Batzorde tekniko batek, Kontu-hartzailetza Nagusiaren titularrari laguntza eskaintzen dion organoa. Bulego eta batzordeok kontrol funtzioak gauzatu, unitate deszentralizatuak ikuskatu, eta era zentralizatuan burutu beharreko ekintzak aurrera daramatzate: kontabilitatea, kontrol funtzioak, etab.

Azken eguneratzearen data: 30/8/2017