Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Estudios y Coordinación

Organigrama. Servicios Centrales Organigrama. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos Organigrama. Dirección General de Presupuestos Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas Dirección General de Fondos Europeos Página principal, Intervención General de la Administración del Estado Organigrama. Servicios Centrales Organigrama. Intervención delegadas Organigrama. Otras Unidades Con dependencia funcional Organigrama. Oficina nacional de Auditoria Organigrama. Oficina nacional de Contabilidad Organigrama. Subdirección General de Intervención y Ficalización Organigrama. Subdirección General de Estudios y Coordinación Organigrama. Subdirección General de Organización, Planificación y Gestión de Recursos Organigrama. Oficina de Información Presupuestaria Organigrama. Gabinete Técnico Organigrama. Servicio  Nacional de Coordinación Antifraude  

Subdirectora General Mercedes Vega García

Direcciones

C/ María de Molina, 50

28006 Madrid

Teléfono: 91 536 70 46

Funciones

Jarraian adierazten direnak eginkizunak dagozkio:

  1. Ikerketak gauzatzea, argitalpenak kudeatzea eta Estatuko Administrazioko Kontu-hartzailetza Nagusiko langileen prestakuntza zehatzaren ezaugarriak definitzea.
  2. Estatuko Administrazioko Kontu-hartzailetza Nagusiari esleitu zaizkion kontrol eta kontabilitate funtzioak burutzen direnean organo eta atalen arteko harremana koordinatzea, baita kontrol unitateek egindako kontsultak izapidetu eta hauen jarraipena gauzatzea, irizpideak bateratzeko helburuarekin. Bestetik, eta hala balegokio, Zuzendariordetza Nagusi eskudunekin koordinatuz, jarraibideak proposatzea —Estatuko Administrazioko Kontu-hartzailetza Nagusiaren ebazpen bitartez beste organo edo unitate bati esleitu ez bazaizkio—.
  3. Defentsa eta Gizarte Segurantzaren Kontu-hartzailetza Nagusiekin koordinazio harremanak sustatzea, Zuzendariordetza Nagusi honetako Defentsaren Bitarteko Unitatearen, Gizarte Segurantzaren Bitarteko Unitatearen eta autonomia erkidegoetako eta tokiko erakundeetako kontrol organoen bitartez. Eginkizun hori betetzeko garatutako datu baseak eta informazio sistemak kudeatu, mantendu eta baliatzea..
  4. Laguntza funtzioa koordinatzea eta Justizia Administrazioarekin elkarlanean aritzea.
  5. Estatuko Sektore Publikoko Inbentarioa osatu, kudeatu eta argitaratzea, urriaren 1eko Sektore Publikoko Erregimen Juridikoari buruzko 40/2015 Legeak ezartzen duenaren arabera.
  6. Gardentasun Portaleko espedienteak izapidetzea.
Azken eguneratzearen data: 30/8/2017