Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Intervención y Fiscalización

Organigrama. Servicios Centrales Organigrama. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos Organigrama. Dirección General de Presupuestos Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas Dirección General de Fondos Europeos Página principal, Intervención General de la Administración del Estado Organigrama. Servicios Centrales Organigrama. Intervención delegadas Organigrama. Otras Unidades Con dependencia funcional Organigrama. Oficina nacional de Auditoria Organigrama. Oficina nacional de Contabilidad Organigrama. Subdirección General de Intervención y Ficalización Organigrama. Subdirección General de Estudios y Coordinación Organigrama. Subdirección General de Organización, Planificación y Gestión de Recursos Organigrama. Oficina de Información Presupuestaria Organigrama. Gabinete Técnico Organigrama. Servicio  Nacional de Coordinación Antifraude  

Subdirectora General Angélica Martinez Ortega

 Dirección

C/ María de Molina, 50

28006 Madrid

Teléfono: 91 536 70 29

Funciones

Jarraian adierazten direnak eginkizunak dagozkio:

  1. Estatuko Administrazioaren eta honen organismo autonomoen egintza ekonomikoen aurreko fiskalizazio proposamenak eratzea, baldin eta araudiak eskumen hori Kontu-hartze Nagusiaren titularrari esleitzen badio.
  2. Kontu-hartzailetza eginkizunaren ondorioz sortzen diren desadostasunak aztertu eta hauek ebazteko proposamenak egitea.
  3. Aurretiko legezkotasun kontrolari dagokionez, analisi juridikoa eta kontsultak, txostenak eta irizpide uniformeak ebazteko proposamenak gauzatzea.
  4. Inbertsioen kontu-hartzailetzari buruzko izendapen egokiak proposatzea eta hauen jarraipena koordinatzea.
  5. Adierazitako kontu-hartzailetza funtzioa aurrera eramateko arau zehatz eta jarraibideak eratzea eta proposatzea, hauek onar daitezen; Ikerketa eta Koordinazio Zuzendariordetza Nagusiaren koordinazio funtzioei kalterik egin gabe.
Azken eguneratzearen data: 30/8/2017