Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Estatuko Kontu orokorra .2007ko ekitaldia

Estatuko Administrazioaren Kontu-hartzailetza Nagusiak egiten du urtero Estatuaren Kontu Orokorra estatuko sektore publikoa osatzen duten erakundeen urteko kontuekin, eta Gobernuari aurkezten dio hark Kontuen Auzitegiari bidal diezaion txostenean aztertutako urtearen hurrengo urteko urriaren 31 baino lehen. Kontu Orokor horrek ematen ditu ondare- eta finantza-egoerei buruzko informazioa, ondarezko emaitza ekonomikoa eta estatuko sektore publikoko aurrekontuaren gauzatzeari buruzko informazioa.                                                                                                                                                                                                                                               

Azken eguneratzearen data: 14/4/2014