Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Europar Batasuneko funtsengan eragina izan dezaketen iruzur edo irregulartasunak Iruzurren Aurkako Koordinaziorako Zerbitzu Nazionalari jakinaraztea

“Europar Batasuneko funtsekin finantzatutako proiektu eta lanekin lotuta egon litezkeen iruzur edo irregulartasunak jakinarazi nahi badizkiozu Iruzurren Aurkako Koordinaziorako Zerbitzu Nazionalari, aipatu Zerbitzuak horretarako ipini duen kanalaren bidez egin dezakezu. Esteka honen bidez sar zaitezke”

Iruzurrak eta irregulartasunak jakinarazteko inprimakia lortzeko sarbidea

 

Jakinarazpen-kanal horren funtsezko aspektuak aurkituko dituzu Iruzurren Aurkako Koordinaziorako Zerbitzu Nazionalaren apirilaren 6ko 1/2017 Jakinarazpenean. Esteka honetan kontsulta ditzakezu:

Apirilaren 6ko 1/2017 Jakinarazpena, Europar Batasuneko funtsekin osotara edo zati batean finantzatutako proiektu eta lanekin lotuta egon litezkeen iruzur edo irregulartasunak jakinarazi nahi dituzten pertsonek jardun dezaketen moduari buruzkoa. 

Bidalitako informazioaren azterketa

Iruzurren Aurkako Koordinaziorako Zerbitzu Nazionalak jasotako informazioa aztertuko du nola tratatu behar duen erabakitzeko. Horretarako behar diren egiaztapen eta jarduerak egingo ditu

Hala ere, ez da jasotako informazioa aztertuko baldin eta informazioak oinarri argirik ez badu edo Iruzurren Aurkako Koordinaziorako Zerbitzu Nazionalak ezin duenean jasotako informazioa behar bezala egiaztatu eta jakinarazitako gertaerak gutxienez nola tratatu erabaki ezin duenean bidalitako informazioa ez delako nahikoa, gertaerak orokorregi eta oker deskribatzen direlako edo emandako frogak nahikoak ez direlako, ezta apirila 6(e)ko 1/2017 Jakinarazpenean xedatzen diren kasuetan ere.

Konfidentzialtasun bermea

Informazioa jakinarazten duen pertsonak berariaz bestelakorik adierazi ezean, Iruzurren Aurkako Koordinaziorako Zerbitzu Nazionalak konfidentzialtasun osoz gordeko du zure nortasuna, eta ez dio inolako pertsonari jakinaraziko.

Informazioa jakinarazten duen pertsonak berariaz bestelakorik adierazi ezean, Iruzurren Aurkako Koordinaziorako Zerbitzu Nazionalak konfidentzialtasun osoz gordeko du zure nortasuna, eta ez dio inolako pertsonari jakinaraziko.

Halaber, Iruzurraren Aurkako Koordinaziorako Zerbitzu Nazionalak beste organoren bati jarduerak eskualdatu behar dizkionean beharrezko prozedurak egiteko, arestiko paragrafoan xedatutakoa aplikatuko da beste organoei bidalitako dokumentazioan, baldin eta eskumeneko organoak edo Ministerio Fiskaleko organoak izanik, prozedura judizialen araudi erregulatzaileak bestelakorik adierazten ez badu.

Azken kasu horretan, informazioa eman duen pertsonaren nortasuna beharrezkoa zaien pertsona eta organoei baino ez zaie jakinaraziko..

Not interested party

Sending information through this communication channel does not grant the informant the status of interested party in the administrative actions that may result from the information provided, nor does it give them the right to be informed of their results, nor grounds to file appeals or claims related to the results of said actions.

Queries

Before sending information, you may use the following e-mail address (consultasantifraude@igae.minhafp.es), to ask any questions you would like regarding the form and requirements for the information sent, the processing of said information, and, in general, any aspect related to sending information through this communication channel.”

Azken eguneratzearen data: 23/6/2017