Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Comunidade Autónoma de Aragón

Órgano de Control Interno
Intervención Xeral da Deputación Xeral de Aragón
Titular
Sra. Dª. Ana Gómez Barrionuevo

Enderezo

Plaza de los Sitios, 7 50071 ZARAGOZA

Tel.

976 714 207

Fax

976 714 276

Correo electrónico

intervención.general@aragon.es

Funcións

A Intervención Xeral exerce as funcións de control interno da xestión económico-financeira do sector público autonómico con plena autonomía respecto dos órganos e entidades dos que controla a xestión. Este control realízao mediante o exercicio da función interventora e de control financeiro. Exerce as funcións de Centro directivo e xestor da contabilidade pública. (Decreto Lexislativo 1/2000, do 29 de xuño, do Goberno de Aragón, que aproba o texto refundido da Lei de Facenda da CC.AA. de Aragón).

Estatuto de Autonomía e normativa de carácter xeral

Normativa

http://www.aragon.es/

Data da última actualización: 4/3/2016