Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Intervenciones Delegadas Regionales

Organigrama Secretaría de Estado de Presupuestos y GastosIntervención General de la Administración del EstadoDirección General de PresupuestosDirección General de Costes de Personal y Pensiones PúblicasDirección General de Fondos ComunitariosServicios CentralesIntervenciones DelegadasOtras Unidades con dependencia funcionalIntervenciones Delegadas en los Departamentos Ministeriales y en determinados Órganos DirectivosIntervenciones Delegadas en los Organismos Públicos y Otras Entidades del Sector Público EstatalIntervenciones Delegadas RegionalesIntervenciones Delegadas TerritorialesIntervenciones Delegadas en las representaciones de España en el exterior 

Enderezos

ANDALUCÍA
FRANCO GONZÁLEZ, Antonio
C/ Tomás Ibarra, 36 41071 - SEVILLA
954 50 12 26 Ext: 21863
ARAGÓN
GAZOL ABAD, Javier
C/ Albareda, 16 50071 - ZARAGOZA
976 76 98 92
ASTURIAS
MORA DE LA VIÑA, María José
C/ Uría, 10 33071 - OVIEDO
985 96 99 72
BALEARES
BARBER HERNÁNDEZ, Rosa Mª
C/ Cecilio Metelo, 9 07071 - PALMA DE MALLORCA
971 21 44 33 Ext: 26003
CANARIAS
QUESADA MEDINA, Tanausu
Avda. José Antonio, 8 38071 - STA. CRUZ DE TENERIFE
922 53 12 86 Ext: 27500
CANTABRIA
JIMÉNEZ GARCÍA, Ana María
C/ Calvo Sotelo, 27 39071 - SANTANDER
942 21 12 27
CASTILLA-LA MANCHA
DE CASTRO MESA, Blanca
C/ Alfonso X el Sabio, 1 45071 - TOLEDO
925 25 07 32
CASTILLA Y LEÓN
VILLAIZAN MONTOYA, Teresa
Plaza de Madrid, 5 47071 - VALLADOLID
983 21 35 42 Ext: 63753
CATALUÑA
LOBEZ PÉREZ, José
Pza. del Doctor Letamendi, 13 y 23 08071 - BARCELONA
93 216 50 08 Ext: 75083
EXTREMADURA
CARBALLO PAREJO, Roberto
Pº de San Francisco, 17 06071 - BADAJOZ
924 22 47 05 Ext. 20302
GALICIA
RODRÍGUEZ BLANCO, Ángel Manuel
C/ Comandante Fontanes, 10 15071 - LA CORUÑA
981 16 13 00
MADRID
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Francisco Javier
C/ Guzmán el Bueno, 139 28003 - MADRID
91 545 05 02 Ext. 50500
MURCIA
JURADO-CENTURIÓN LÓPEZ, Ángel Alberto
C/ Gran Vía, 21 30071 - MURCIA
968 36 11 06
NAVARRA
GIL-RUÍZ GIL-ESPARZA, Carmen Luisa
C/ General Chinchilla, 6 31071 - PAMPLONA
948 20 33 28
PAÍS VASCO
GONZÁLEZ CALLEJAS, Susana
Pza. de Federico Moyúa, 3 48071 - BILBAO
94 479 04 20 Ext. 65201
LA RIOJA
PÉREZ SAN MILLÁN, Federico
C/ Víctor Pradera, 4 26071 - LOGROÑO
941 28 73 60
VALENCIA
FALOMIR GOZALBO, Joaquín
C/ Guillén de Castro, 4 46071 - VALENCIA
96 351 78 61 / 351 19 70

Funcións

Orgánicamente integradas nas Delegacións Especiais de Economía e Facenda e funcionalmente dependentes do IGAE, correspóndelles:

 

  1. Exercer, sen prexuízo das competencias atribuídas ao titular da Intervención Xeral da Administración do Estado, a función interventora sobre os actos de contido económico ditados polos servizos periféricos da Administración Xeral do Estado, así como, previa designación do titular da Intervención Xeral, dos organismos autónomos, sempre que uns e outros teñan a súa sede no territorio da Comunidade Autónoma na que actúan e a súa competencia exceda do territorio dunha provincia desta.
  2. Promover e interpor en nome da Facenda pública, no seu ámbito territorial, de acordo coas leis, en vía administrativa, os recursos e reclamacións procedentes contra os actos e resolucións que se consideren contrarios á lei ou que se estimen prexudiciais para os intereses do Tesouro.
  3. Exercer o control financeiro permanente, a auditoría pública, o control de subvencións e axudas públicas e o control de fondos europeos de acordo coa normativa que en cada caso resulte aplicable e nos termos, condicións e alcance que se determine en cada caso pola Intervención Xeral da Administración do Estado.
  4. Controlar as operacións financeiras derivadas das relacións entre o Estado e as Comunidades Autónomas, sen prexuízo das competencias doutros órganos directivos do departamento.
  5. Coordinar as actuacións das Intervencións Delegadas territoriais radicadas no respectivo territorio, sen prexuízo das competencias que estean especificamente atribuídas a outros órganos.
Data da última actualización: 3/10/2017