Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Servicio Nacional de Coordinación Antifraude

Organigrama. Servicios Centrales Organigrama. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos Organigrama. Dirección General de Presupuestos Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas Dirección General de Fondos Europeos Página principal, Intervención General de la Administración del Estado Organigrama. Servicios Centrales Organigrama. Intervención delegadas Organigrama. Otras Unidades Con dependencia funcional Organigrama. Oficina nacional de Auditoria Organigrama. Oficina nacional de Contabilidad Organigrama. Subdirección General de Intervención y Ficalización Organigrama. Subdirección General de Estudios y Coordinación Organigrama. Subdirección General de Organización, Planificación y Gestión de Recursos Organigrama. Oficina de Información Presupuestaria Organigrama. Gabinete Técnico Organigrama. Servicio  Nacional de Coordinación Antifraude  

Subdirectora Xeral (Subdirectora General)

Enderezos

C/ María de Molina, 50

28006 Madrid

Teléfono: 91 536 75 15

Funcións

Correspóndelle, sen prexuízo das competencias da Axencia Estatal de Administración Tributaria, as seguintes funcións, que exercerá baixo a dirección e supervisión da Oficina Nacional de Auditoría:

  1. Dirixir a creación e posta en marcha das estratexias nacionais e promover os cambios lexislativos e administrativos necesarios para protexer os intereses financeiros da Unión Europea.
  2. Identificar as posibles deficiencias dos sistemas nacionais para a xestión de fondos da Unión Europea.
  3. Establecer as canles de coordinación e información sobre irregularidades e sospeitas de fraude entre as diferentes institucións nacionais e a Oficina Europea de Loita contra a Fraude.
  4. Promover a formación para a prevención e loita contra a fraude.
Data da última actualización: 26/9/2017