Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Contabilidade Nacional. Informes de Avance da actuación económica e financeira das administracións públicas. Información anual

Esta páxina alberga informes de periodicidade anual relativos á actividade económica realizada polas administracións públicas. O informe "Actuación orzamentaria das administracións públicas" presenta os primeiros datos de "avance" dos principais resultados da actividade económica e financeira do sector administracións públicas da contabilidade nacional, así como tamén a evolución orzamentaria do Estado nos últimos exercicios. Noutro informe, con data posterior, "Avance da actuación económica e financeira das administracións públicas" analízanse as operacións realizadas polo conxunto do sector, exclusivamente en termos da contabilidade nacional; a información que presenta este documento ten carácter de "provisional" e está referida ao déficit público, presión fiscal, recursos non financeiros, empregos non financeiros e débeda pública. En ambos os dous informes inclúese un anexo estatístico con información histórica.

Data da última actualización: 8/11/2017