Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Datos en termos de caixa e contabilidade nacional. Informe: Principais indicadores da actividade económica e financeira do Estado. Información mensual

​Publicación estatística que amosa a estrutura e evolución mensual das principais operacións de ingresos e gastos realizados polo Estado, tanto en termos de caixa, como en termos da contabilidade nacional (SEC 2010) Base 2010. O documento inclúe táboas e gráficos cunha breve descrición explicativa dos aspectos máis relevantes da situación actual.

2017

2016

2015

Data da última actualización: 2/1/2018