Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Contabilidade nacional. Serie trimestral. Operacións non financeiras do subsector Administración rexional. Detalle por comunidades

​Este apartado presenta as operacións non financeiras, en termos da contabilidade nacional, realizadas con periodicidade trimestral polas comunidades autónomas. Os datos están referidos ao conxunto do subsector Administración rexional (S.1312) das contas nacionais, así como a cada unha das comunidades autónomas. A imputación de operacións e a delimitación institucional efectuouse de acordo coas normas e criterios do Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais da Unión Europea (SEC 2010) Base 2010.

Data da última actualización: 3/4/2017