Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Contabilidade nacional. Serie trimestral. Operacións no financeiras do subsector Corporacións locais

Este apartado presenta as operacións non financeiras, en termos da contabilidade nacional, realizadas con periodicidade trimestral polo subsector de Administración local (S.1313). A imputación de operacións e a delimitación institucional efectuouse de acordo coas normas e criterios do SEC 2010. Base 2010.

Data da última actualización: 21/10/2014