Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Execución do orzamento.Organismos. 2014

O artigo 135 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria establece que, sen prexuízo da facultade das Cortes Xerais de solicitar do Goberno a información que estimen oportuna, a Intervención Xeral da Administración do Estado, con periodicidade mensual, porá a disposición das Cortes Xerais, a través da súa Oficina Orzamentaria, información sobre a execución dos orzamentos. Para dar cumprimento a este precepto elabórase esta publicación de acordo co contido establecido pola Orde EHA/2045/2011, do 14 de xullo, por que se aproba a instrución de contabilidade para a Administración Institucional do Estado.

Diciembre 2014        Publicación (pdf)    Cuadros (Excel)

Noviembre 2014       Publicación (pdf)    Cuadros (Excel) 

Octubre 2014            Publicación (pdf)    Cuadros (Excel)

Septiembre 2014      Publicación (pdf)    Cuadros (Excel)

Agosto 2014             Publicación (pdf)    Cuadros (Excel)

Julio 2014                 Publicación (pdf)    Cuadros (Excel)

Junio 2014                Publicación (pdf)    Cuadros (Excel)

Mayo 2014                Publicación (pdf   Cuadros (Excel)

Abril 2014                Publicación (pdf)     Cuadros (Excel)

Marzo 2014              Publicación (pdf)     Cuadros (Excel)  

Febrero 2014           Publicación (pdf)     Cuadros (Excel)​

Enero 2014              Publicación (pdf)     Cuadros (Excel)

Data da última actualización: 5/4/2016