Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Execución do orzamento.Organismos

​​O artigo 135 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria establece que, sen prexuízo da facultade das Cortes Xerais de solicitar do Goberno a información que estimen oportuna, a Intervención Xeral da Administración do Estado, con periodicidade mensual, porá a disposición das Cortes Xerais, a través da súa Oficina Orzamentaria, información sobre a execución dos orzamentos. Para dar cumprimento a este precepto elabórase esta publicación de acordo co contido establecido pola Orde EHA/2045/2011, do 14 de xullo, por que se aproba a instrución de contabilidade para a Administración Institucional do Estado.

​​Ano 2017​​

 

    Noviembre 2017         Publicación (pdf)                Cuadros (Excel)   

    Octubre 2017              Publicación (pdf)                Cuadros(Excel)   

    Septiembre 2017        Publicación (pdf)               Cuadros (Excel)

    Agosto 2017            Publicación (pdf)              Cuadros (Excel)    

     Julio 2017             Publicación (pdf)              Cuadros (Excel)   

    Junio 2017             Publicación (pdf)              Cuadros (Excel)    

    Mayo 2017             Publicación (pdf)              Cuadros (Excel)       

    Abril 2017              Publicación (pdf)              Cuadros (Excel)   

    Marzo 2017            Publicación (pdf)              Cuadros (Excel)         

    Febrero 2017          Publicación (pdf)             Cuadros  (Excel)

    Enero 2017             Publicación (pdf)               Cuadros (Excel)             

       

Exercicios anteriores       

       Ano 2016      

       Ano 2015        

       Ano 2014

      

Data da última actualización: 2/1/2018