Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Execución do orzamento.Organismos. 2015

​O artigo 135 da Lei 47/2003, de 26 de novembro, Xeral Orzamentaria establece que, sen prexuízo da facultade das Cortes Xerais de solicitar do Goberno a información que estimen oportuna, a Intervención Xeral da Administración do Estado, con periodicidade mensual, porá a disposición das Cortes Xerais, a través da súa Oficina Orzamentaria, información sobre a execución dos orzamentos. Para dar cumprimento a este precepto elabórase esta publicación en base ao contido establecido pola Orde EHA/2045/2011, de 14 de xullo, pola que se aproba a Instrución de contabilidade para a Administración Institucional do Estado.

         Diciembre 2015. Provisional          Publicación (pdf)     Cuadros (Excel)       

         Noviembre 2015       Publicación (pdf)       Cuadros (Excel)        

         Octubre 2015            Publicación (pdf)      Cuadros (Excel)        

         Septiembre 2015     Publicación (pdf)       Cuadros (Excel)        

         Agosto 2015              Publicación (pdf)      Cuadros (Excel)       

        Julio 2015                  Publicación (pdf)       Cuadros (Excel)        

        Junio 2015                 Publicación (pdf)       Cuadros (Excel)        

         Mayo 2015                Publicación (pdf)        Cuadros (Excel)        

         Abril 2015                 Publicación (pdf)        Cuadros (Excel)         

         

         Marzo 2015               Publicación (pdf)        Cuadros (Excel)

         

         Febrero 2015            Publicación (pdf)        Cuadros (Excel)

         

         Enero 2015                Publicación (pdf)       Cuadros (Excel)

 

  

 

Data da última actualización: 5/4/2016