Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Execución do orzamento. Administración Xeral do Estado

O artigo 135 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria establece que, sen prexuízo da facultade das Cortes Xerais de solicitar do Goberno a información que estimen oportuna, a Intervención Xeral da Administración do Estado, con periodicidade mensual, poñerá á disposición das Comisións de Orzamentos do Congreso dos Deputados e do Senado información sobre a execución dos orzamentos. Para lle dar cumprimento a este precepto, elabórase esta publicación con base no contido establecido pola Orde EHA/3067/2011, do 8 de novembro, pola que se aproba a Instrución de contabilidade para a Administración xeral do Estado.

Ano 2017

 

     Noviembre 2017         Publicación (pdf)              Cuadros (Excel)              Cuadros (Excel). Anexo I             Cuadros (Excel). Anexo II    

     Octubre 2017          Publicación (pdf)                Cuadros (Excel)        

     Septiembre 2017      Publicación (pdf)               Cuadros (Excel)     

     Agosto 2017              Publicación (pdf)               Cuadros (Excel)     

    Julio 2017               Publicación (pdf)            Cuadros (Excel)

     Junio 2017              Publicación (pdf)               Cuadros (Excel)               Cuadros (Excel). Anexo I            Cuadros (Excel). Anexo II  

      Mayo 2017                Publicación (pdf)               Cuadros (Excel)               Cuadros (Excel). Anexo I           Cuadros (Excel). Anexo II     

     Abril 2017                  Publicación (pdf)               Cuadros (Excel)               Cuadros (Excel). Anexo I             Cuadros (Excel). Anexo II     

     Marzo 2017               Publicación (pdf)                Cuadros (Excel)               Cuadros (Excel). Anexo I            Cuadros (Excel). Anexo II     

     Febrero 2017             Publicación (pdf)                Cuadros (Excel)              Cuadros (Excel). Anexo I            Cuadros (Excel). Anexo II

     Enero 2017                Publicación (pdf)                Cuadros (Excel)               Cuadros (Excel). Anexo I           Cuadros (Excel). Anexo II 

Exercicios anteriores

Data da última actualización: 2/1/2018