Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Execución do orzamento. Administración Xeral do Estado. 2015

​O artigo 135 da Lei 47/2003, de 26 de novembro, Xeral Orzamentaria establece que, sen prexuízo da facultade das Cortes Xerais de solicitar do Goberno a información que estimen oportuna, a Intervención Xeral da Administración do Estado, con periodicidade mensual, porá a disposición das Comisións de Orzamentos do Congreso dos Deputados e do Senado información sobre a execución dos orzamentos. Para dar cumprimento a este precepto elabórase esta publicación en base ao contido establecido pola Orde EHA/3067/2011, de 8 de novembro, pola que se aproba a Instrución de contabilidade para a Administración Xeral do Estado.

       Diciembre 2015. Provisional    Publicación (pdf)       Cuadros (Excel)       Cuadros (Excel). Anexo I       Cuadros (Excel). Anexo II       

       Noviembre 2015    Publicación (pdf)      Cuadros (Excel)       

       Octubre 2015         Publicación (pdf)     Cuadros (Excel)      

       Septiembre 2015   Publicación (pdf)     Cuadros (Excel)      

       Agosto 2015           Publicación (pdf)     Cuadros (Excel)       

       Julio 2015              Publicación (pdf)      Cuadros (Excel)       

       Junio 2015             Publicación (pdf)      Cuadros (Excel)       

       Mayo 2015             Publicación (pdf)      Cuadros (Excel)      

       Abril 2015              Publicación (pdf)      Cuadros (Excel)       

       Marzo 2015            Publicación (pdf)      Cuadros (Excel) 

       Febrero 2015         Publicación (pdf)      Cuadros (Excel)      

       Enero 2015            Publicación (pdf)      Cuadros (Excel)

Data da última actualización: 26/8/2016