Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria
  • Inicio
  • > Execución orzamentaria
  • > Operacións de execución do orzamento e das súas modificacións e operacións de tesouraría. Administración Xeral do Estado. 2015

Operacións de execución do orzamento e das súas modificacións e operacións de tesouraría. Administración Xeral do Estado. 2015

En base á autorización prevista no artigo 136.5 da Lei 47/2003, de 26 de novembro, Xeral Orzamentaria publícase, con periodicidade mensual, información relativa ás operacións de execución do orzamento do Estado e das súas modificacións, e operacións de tesouraría, e das demais que se consideren de interese xeral.
Data da última actualización: 11/4/2016