Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Distribución territorial do investimento do Estado e os seus Organismos. 2013

A Intervención Xeral da Administración do Estado elabora esta publicación en cumprimento da obriga imposta ao Goberno, polas sucesivas leis de orzamentos xerais do Estado, de remitir semestralmente ás Comisións dos Orzamentos do Congreso dos Deputados e do Senado información do grao de execución do investimento, se é o caso, co detalle da distribución territorial do Estado e dos seus organismos.

Data da última actualización: 30/9/2014