Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Informe sobre o período medio de pagamento a provedores

O artigo 6.1 do Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, por que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pagamento a provedores das administracións públicas e as condicións e o procedemento de retención dos recursos dos réximes de financiamento previstos na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira, establece que a Intervención Xeral da Administración do Estado calculará a información relativa ao período medio de pagamento a provedores da Administración central prevista no devandito artigo. Para dar cumprimento a este precepto, a IGAE publicará mensualmente esta información.

  Ano 2017  

      Noviembre 2017      Publicación (pdf)                Cuadros (Excel)     

      Octubre 2017             Publicación (pdf)            Cuadros (Excel)     

      Septiembre 2017        Publicación (pdf)           Cuadros (Excel)      

      Agosto 2017               Publicación (pdf)           Cuadros (Excel)               

      Julio 2017                   Publicación (pdf)           Cuadros (Excel)     

      Junio 2017                  Publicación (pdf)           Cuadros (Excel)     

      Mayo 2017                  Publicación (pdf)          Cuadros (Excel)    

      Abril 2017                   Publicación (pdf)          Cuadros (Excel)      

      Marzo 2017                Publicación (pdf)          Cuadros (Excel)    

      Febrero 2017            Publicación (pdf)          Cuadros (Excel)  

      Enero 2017                Publicación (pdf)          Cuadros (Excel)

 

  Exercicios anteriores

  Ano 2016

  Ano 2015

  Ano 2014

Data da última actualización: 2/1/2018