Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Informe sobre o período medio de pagamento a provedores. 2015

O artigo 6.1 do Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, por que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pagamento a provedores das administracións públicas e as condicións e o procedemento de retención dos recursos dos réximes de financiamento previstos na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira, establece que a Intervención Xeral da Administración do Estado calculará a información relativa ao período medio de pagamento a provedores da Administración central prevista no devandito artigo. Para dar cumprimento a este precepto, a IGAE publicará mensualmente esta información.

Diciembre 2015    Publicación (pdf)        Cuadros (Excel)

Noviembre 2015    Publicación (pdf)       Cuadros (Excel)

Octubre 2015         Publicación (pdf)        Cuadros (Excel)

Septiembre 2015  Publicación (pdf)         Cuadros (Excel)

Agosto 2015          Publicación (pdf)        Cuadros ( Excel)   

Julio 2015             Publicación (pdf)        Cuadros (Excel)

Junio 2015            Publicación (pdf)        Cuadros (Excel)

Mayo 2015            Publicación (pdf)        Cuadros (Excel)

Abril 2015             Publicación (pdf)        Cuadros (Excel)

Marzo 2015           Publicación (pdf)        Cuadros (Excel)

Febrero 2015         Publicación (pdf)       Cuadros (Excel)

Enero 2015            Publicación (pdf)        Cuadros (Excel) 

 

 

Data da última actualización: 29/2/2016