Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Actuacións do órgano competente en materia de contabilidade

Rexistro contable de facturas. Actuacións do órgano competente en materia de contabilidade

 

O órgano competente en materia de contabilidade, ademais das actuacións de anotación das facturas, tanto electrónicas como en papel, no rexistro contable de facturas, e da súa distribución aos órganos administrativos destinatarios destas, de acordo co artigo 10 da Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no sector público, publicada no BOE o 28 de decembro de 2013, realizará as seguintes actuacións:
  • Requirimentos periódicos de actuación con respecto ás facturas pendentes de recoñecemento de obriga, que serán dirixidos aos órganos competentes.
  • Elaboración dun informe trimestral coa relación das facturas con respecto aos cales transcorresen máis de tres meses desde que foron anotadas e non fose efectuado o recoñecemento da obriga polos órganos competentes. Este informe será remitido dentro dos quince días seguintes a cada trimestre natural do ano ao órgano de control interno.
Data da última actualización: 6/3/2014