Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Calendario de obrigatoriedade do RCF

Rexistro contable de facturas. Calendario de obrigatoriedade do RCF

​De acordo coa disposición final oitava da Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no sector público, publicada no BOE o 28 de decembro de 2013, a anotación das facturas no rexistro contable de facturas entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2014. Esta mesma disposición final apraza as obrigas de presentación de facturas electrónicas ao 15 de xaneiro de 2015. Todo iso sen prexuízo da entrada en vigor da lei aos 20 días da súa publicación no BOE.

Data da última actualización: 6/3/2014