Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Caixa de contactos.

Rexistro contable de facturas. Caixa de contactos.

Co fin de proporcionar información ou recibir suxestións sobre o rexistro contable de facturas que entrará en funcionamento a partir do día 1 de xaneiro de 2014 segundo se regula no Proxecto de lei de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas, creouse a caixa de correo electrónico rcf@igae.minhafp.es

Por outro lado, a comunicación de incidencias do rexistro contable de facturas, integrado no SIC’3, realizarase polas canles habituais é dicir:

  • Mediante o Sistema de Información de Notificación de Incidencias da Intervención Xeral da Administración do Estado (SINOI).
  • Mediante a “Caixa de suxestións” da páxina principal do SIC ’3.
Data da última actualización: 28/12/2016