Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Órgano competente na xestión do rexistro contable de factura

Rexistro contable de facturas. Órgano competente na xestión do rexistro contable de factura

De acordo co artigo 3 do Proxecto de orde pola que se regulan os requisitos funcionais e técnicos do rexistro contable de facturas, o órgano competente para a xestión do rexistro contable de facturas será o órgano ou unidade administrativa que teña atribuída a función de contabilidade, é dicir, a oficina contable.

Data da última actualización: 7/1/2014