Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Nabigatzeko gida

Nola nabigatu Aurrekontu Administrazioaren Interneteko atarian? www.pap.minhafp.gob.es

Goiburuan Estatuaren Aurrekontu Idazkaritza eta Ogasun Ministerioaren eta Funtzio Publikoaren Gastuak identifikatzen dira, zeinek aurrekontu Administrazioaren arloa konfiguratzen duen.

Era berean, gune honetan atariaren bertsioetarako sarbideak kokatzen dira, Estatuko hizkuntza ofizialetan, eta baita ingelesez ere.

Horrez gain, honako hauek ere aurkitzen dira: nabigazioaren hasiera orriko sarbidea, atariaren mapa eta argitaratutako edukien inguruko erabiltzaileen kontsultak artatzeko harremanetarako posta helbideen sarbidea, baita bilaketa aukerak ere.

Goikaldean Ogasun Ministerioaren eta Funtzio Publikoaren gaurko berrietara sartu ahal da, bereziki Atari honen arlo funtzionalera erlazionatutakoak.

Erdialdean, goiko aldean, hiru adarretan egituratzen da:

 • Aurrekontu eta Gastuen Estatuko Idazkaritza
 • Estatuko Administrazioaren Kontu-hartzailetza Orokorra
 • Bulego birtuala

Gorputzaren beheko aldeak nabarmentzen ditu zuzendaritza zentroek, Aurrekontu administrazioaren atariko edukien kudeatzaileek azpimarratu nahi izan dituzten nobedadeak.

Horrez gain, beheko aldean Estatuko Administrazio Orokorraren kanpaina instituzionaletarako sarbideak agertzen dira. Orri oinean gida honetarako esteka dago ea atari honek betetzen dituen hainbat estandar aipatzen dira .

Aurrekontu eta Gastuen Estatuko Idazkaritza.

Logo SEPG 

Erdialdean, goiko aldean, hiru adarretan egituratzen da

Ogasun Ministerioaren eta Funtzio Publikoaren menpekotasun azpian, zuzentzen eta koordinatzen duen organo gorena:

 • Aurrekontu politikaren irizpideak eta xedeak formulatzea, estatuko sektore publikoaren gastu eta diru-sarreren programetako urte anitzeko programazioa, eta Estatuko Aurrekontu Orokorrak osatzea, horien jarraipena eta ebaluazioa Aurrekontuen Zuzendaritza Orokorraren bidez.
 • Estatuko sektore publikoaren langileen kostuen programazioa eta aurrekontua burutzea eta Maila Pasiboen Araubide Orokorreko pentsioen onespena eta ordainketa, hori guztia, Langileen eta Pentsio Publikoen Kostuetako Zuzendaritza Nagusiaren bidez.
 • Erkidego funtsen diseinua, planifikazioa eta kudeaketa eta eskualdeko pizgarrien politikaren exekuzio estatala, eta baita Espainiako Europar Batasunaren erkidego aurrekontuan parte-hartzea jarraitzea eta kudeatzea, Erkidegoko Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren bidez.

Era berean, Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzari, Estatuko Administrazioko Kontu-hartzailetza Orokorrari atxikita dago.

Funtzio hauen jardueran, bere titularrak Gastu Politiken Batzordea eta Diru-sarreren Batzordea koordinatzen ditu, Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministroaren faltan hauetan nagusi izanez eta Programen Analisi Batzordeetan nagusi izanez, gainera Higiezin eta Ondare Jardueren Koordinazio Finantzarioaren Batzordearen lehendakariordetza izanik. Horrez gain Inbertsio Publikoen Batzordea eta Eskualdeko Pizgarrien Errektore Kontseiluan ere nagusia da, RENFE-Operadoran Ogasun Ministerioaren eta Funtzio Publikoaren Ordezkaritza Bereziaren titularra ere izanik, Ordezkaritza organikoaren partaide administratibo unitateen menpe egonez.

Orri hauen bidez, jarduera guztien inguruko informazio eguneratu lortu daiteke eta unitate desberdinekin harremanetan jar daiteke adierazitako harremanetarako helbideen bidez.

Antolaketa eta Alderdi Orokorrak.

Atal honen bidez Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzako eta bere zuzendaritza organoen antolaketa egitura eta zereginak aurkezten dira:

 • Aurrekontuen Zuzendaritza Orokorra.
 • Langileen eta Pentsio Publikoen Kostuen Zuzendaritza Orokorra.
 • Erkidego Funtsen Zuzendaritza Orokorra.

Estatuko Aurrekontu Orokorrak

Atal honek, uneko ekitaldirako, Estatuko Aurrekontu Orokorren inguruko informazioa dauka, bai ontzat emandakoei eta bai horien proiektuei dagokienez. Aurrekontuen edukia azalduta eta laburtuta dago hainbat liburutan: Aurrekontuen proiektua Gorte Nagusiei aurkezten dien liburu horia; eta sarrera eta aurrekontu egiteren liburu urdina:

 • Honen inguruko informazioa jartzen du eskura
 • Aurreko ekitaldietako aurrekontuak Europar Batasuneko, Autonomia Erkidegoetako eta Toki Entitateetako aurrekontuak
 • Aurrekontu araudia
 • Ekonomia eta finantza txostena
 • Aurrekontu estatistikak
 • Beste aurrekontu dokumentazioa. Orri honen bidez hurrengo informazioa eskuragarri izango da:
  • Lan dokumentuak
  • Datu makroekonomikoen oinarriak
  • Programa ekonometrikoak
  • Beste dokumentazioa

Europar Batasuneko funtsak

Erkidego Funtsen Zuzendaritza Orokorra Administrazio Zentraleko organoa da eta Erkidego Funtsak, bereziki FEDER, eta Kohesio Funtsa Espainian aplikatzearen kudeaketa aztertzeaz, ebaluatzeaz eta koordinatzeaz arduratzen da, alor honetan, Administrazioko beste erakundeei dagozkien eskumenak alde batera utzi gabe.

Web guneak eskualdetako politikaren eta haien tresnen inguruko informazioa eta zerbitzuak ditu, bai erkidegoetako funtsei dagokienez, aldi desberdinetan, eta bai eskualdetako pizgarriei dagokienez.

Maila Pasiboen Pentsioak

Langileen Kostuen eta Pentsio Publikoen Kostuetako Zuzendaritza Orokorrekok web orrian, kudeatzen diren prestazio mota desberdinen informazio xehatua eta eguneratua eskaintzen da:

 • Estatuko Maila Pasiboen Araubideko Pentsioak
 • Guda zibiletik eratorritako lege berezien pentsioak
 • Elikagai Bermearen Funtseko Aurrerakinak
 • Indarkeriako eta sexu askatasunaren aurkako delituen biktimentzako laguntzak

Hemen aipatutako prestazioak eskatzeko formularioak eskuragarri izango dira; horiek araupetzen dituen araudia ezagutu, eta baita horiek onartzeko jarraitzen den administrazio prozedura jarraitzea edo etorkizuneko pentsioaren zenbatekoa kalkulatzea, erretiratzear zauden funtzionarioa bazara; edo Estatuko, Administrazio Mutualismoko eta Erkidegoetako gizarte prestazioen deialdi desberdinak kontsultatzea.

Langileen Kostuak

Langile Kostuen eta Pentsio Publikoen Zuzendaritza Orokorrak, beste funtzio batzuen artean, Ogasun Ministerioari eta Funtzio Publikoari legalki leporatutako konpetentzien jarduera langile aktiboen ordainsariei dagokien kostuetatik eratorritako neurrien eta Administrazioko organoen lanpostuen hornidura ditu bere kargu. Web guneak eskuragarri du araudiaren inguruko informazioa; aipatutako zereginekin lotutako estatistikak eta jardueren memoria

Langileen Kostuen eta Pentsio Publikoen Zuzendaritza Orokorreko Egoitza elektronikoa

Langileen Kostuen eta Pentsio Publikoen Zuzendaritza Orokorreko egoitza elektronikoari esker, hiritarrekin, euren izenean edo ordezkarien bidez, Interneten bidez zenbait izapide kudeatu dezakete, Maila Pasiboen pentsioekin eta prestazioekin lotuta, besteak beste:

 • Datu pertsonalak eta Maila Pasiboek ordaindutako pentsioen datu ekonomikoak kontsultatzea.
 • Txostenak lortzea: uneko nominaren eta aurreko nominen ordainagiriak (azken hamabi hilabeteak), uneko urteko berbalorazioaren txostena.
 • Ziurtagiriak lortzea: PFEZren konturako atxikipenen ziurtagiria, altan dauden pentsioen ziurtagiriak (hilekoak eta urtekoak), pentsiodunaren ziurtagiria, ziurtagiri negatiboa, pentsiodunaren ziurtagiria ezgaitasunarengatik/erretiroa gaitasunik ezarengatik.
 • Maila Pasiboek ordaindutako pentsioaren edo prestazioaren izapideen egoera edo Maila Pasiboen alorrean ezarritako errekurtsoen egoera kontsultatzea.

Erkidego Funtsen Zuzendaritza Orokorreko Egoitza elektronikoa

Erkidego Funtsen Zuzendaritza Orokorreko egoitza elektronikoari esker, hiritarrek eskuragarri dituzte Eskualdetako Pizgarrien eta Erkidegoko Funtsen alorreko zerbitzu elektronikoak.

Logo IGAE 

Estatuko Administrazio Orokorreko Kontu-hartzailetza

Estatuko Administrazio Orokorreko Kontu-hartzailetzak, Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzari atxikita idazkariordetza mailarekin, honakoa du bere kargura:

 • Barne kontrola kontu-hartzaile jarduna, etengabeko finantza kontrola eta kontu-hartzailetza publikoaren bidez.
 • Diru-laguntzen eta laguntza publikoen jarraipena eta kontrola eta Diru-laguntzen Datu Base Nazionalaren administrazioa eta babesa, azaroaren 17ko Diru-laguntzen 38/2003 Lege Orokorrean ezarritakoaren arabera.
 • Kontabilitate publikoa zuzentzea eta kudeatzea azaroaren 26ko Aurrekontuen 47/2003 Lege Orokorrean ezarritako baldintzen arabera.
 • Sektore publikoaren kontu ekonomikoak osatzea.
 • Unitate publikoak sailkatzea eta sektore publikoak burututako eragiketen tratamenduaren inguruko txostenak egitea, kontabilitate nazionala araupetzen duen araudiaren arabera.
 • Kontabilitate eta kontrol zereginak garatzetik eratorritako ekonomia eta finantza informazioa kudeatzea.
 • Lurralde ogasunekin harremanetan izatea, sektore publikoko kontu ekonomikoak osatzeko, igorri behar duten kontabilitate informazioaren ondorioetarako.
 • Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzaren eta Estatuko Administrazioaren Kontu-hartzailetza Orokorraren politika informatikoa antolatzea, diseinatzea eta burutzea, jardueren euskarri informatikoa eta bere organoen proiektu informatikoei aholkuak eskaintzea, koordinatzea eta instrumentatzea.
 • Erkidegoko funtsak kontrolatzearen jardunetik eratorritako jarduerak, Kontu-hartzailetzaren Agintaritzaren zereginei dagokienez, IGAEk aipatutako izaera duen programetan.
 • Justizia Administrazioari laguntzea eta harekin kolaboratzea, ordenamendu juridikoak esleitzen dizkien zereginekin eta eskumenekin lotutako delituei buruzko prozeduretan, Justizia Ministerioarekin hitzartutako dagokion hitzarmenean finkatutako baldintzen eta mugen barruan.
 • Estatuko, Erkidegoko eta Tokiko Sektore Publikoko Erakundeen Inbentarioa Bateratu eta Kudeatzea eta sektore publikoko gardentasuna eta kontrola bermatzeko tresna gisa argitaratzea.
 • Iruzurraren aurka Europar Batasunaren finantza interesak babesteko ekintzen koordinazioa.

Antolaketa eta Alderdi Orokorrak

Honi buruzko informazioa eskaintzen da:

 • Estatuko Administrazioaren Kontu-hartze Orokorraren Antolaketa eta funtzioak
 • Enplegu publikoko eskaintzak
 • Langileen lehiaketak
 • Abian diren lizitazio publikoak

Nazioko kontabilitatea

Non, besteak beste, Herri Administrazioari eta haren azpisektoreei buruzko informazioa aurki daitekeen, nazioko kontabilitatean oinarrituta egindakoak, Europar Batasunaren Nazioko eta Eskualdeko Kontuen Europako Sistemak zehaztutako erakundeak mugatzeko eta eragiketak baliozteko irizpideak jarraituta (SEC 2010). Hurrengo ataletan banatuta dago eskuragarri dagoen informazioa

 • Informazio orokorra
 • Herri Administrazioen informazioa
  • Herri Administrazioen sektoreari buruzko informazioa (S.13)
  • Administrazio Zentraleko informazioa (S.1311)
  • Gizarte Segurantzaren Administrazioko Informazioa: Gizarte Segurantzako Funtsen Azpisektorea (S.1314)
  • Autonomia Erkidegoei buruzko informazioa: Eskualdeko Administrazioko Azpisektorea (S.1312)
  • Tokiko Erakundeei buruzko informazioa: Tokiko Administrazioaren Azpisektorea (S.1313)
 • Enpresa Publikoei buruzko informazioa
 • NDF: NEDD/SDDS proiektua. Eragiketa ez finantzarioak

CIGAE-Estatuko Administrazioaren Esku Hartzailetza Nagusia

CIGAEren bitartez, Herri Administrazioen sektoreko eta haren azpisektoreetako datuak ematen ditu, zeinak nazioko kontabilitatean oinarrituta egin diren Europar Batasunaren Nazioko eta Eskualdeetako Kontuen Europar Sistemak zehaztutako erakundeak mugatzeko eta eragiketak balioztatzeko irizpideen arabera.

Aurrekontuen exekuzioa

Estatuko sektore publikoaren aurrekontuei buruzko informazioa ematen du, hurrengo atalen bitartez:

 • Estatuko Sektore Publikoaren inbertsioaren lurralde-banaketa
 • Estatuko Administrazio Orokorraren eta Erakundeen aurrekontuen exekuzioa
  • Aurrekontuaren exekuzioaren laburpena. Estatuko Administrazio Orokorra
  • Estatuko gastuen aurrekontuen exekuzioa. Ordainketen iruzkindun aurrerapen. Estatuko Administrazio Orokorra
  • Aurrekontuaren exekuzioa. Estatuko Administrazio Orokorra
  • Aurrekontua eta bere aldaketak eta diruzaintza eragiketak exekutatzeko eragiketak. Estatuko Administrazio Orokorra
  • Aurrekontuaren exekuzioa
  • Aurrekontua kitatzeko erakundeak
  • Aurrekontua kitatzearen egoera
  • Aurrekontua kitatzearen aurrerapenak
  • Aurrekontua kitatzearen Aurrerapenaren Egoera
 • Enpresa eta Estatuko Fun-dazioen Sektore Publikoaren aurrekontuak exekutatzea
  • Aurrekontua kitatzea. ustiapena eta kapitala

Sektore publikoko urteko kontuen erregistroa

Sektore publikoko urteko kontuen erregistroaren bitartez, hurrengo informazioa ematen da Estatuko sektore publikoa osatzen dutenen inguruan.

 • Estatuko Kontu Orokorra
 • Estatuko Administrazio Orokorraren Kontua
 • Gizarte Segurantzaren kontuak
 • Estatuko sektore publikoko entitateen urteko kontuak
 • Estatuko enpresen eta fundazioen sektore publikoaren entitateetako urteko kontuak
 • Estatuko sektore publikoko entitateen bilatzailea

Sektore publikoko beste informazio ekonomiko-finantzario batzuk

Atal honen bitartez hurrengo informazio ekonomikoan sartu ahal izango zara:

 • Estatuko Sektore Publikoarentzako lan egiten duten langileen inguruko txostena
 • Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldiari buruzko txostena
 • Ordaintzeko legezko epeei buruzko txostena
 • Enpresa eta fundazioen sektorearen osaerari eta egiturari buruzko txostena
 • Estatuko enpresen txosten ekonomiko-finantzarioa
 • Estatuko fundazioen txosten ekonomiko-finantzarioa

Fakturen eta faktura elektronikoen erregistro kontablea

Fakturen eta Faktura elektronikoen Erregistro kontablearen bitartez, hurrengo informazioan sar zaitezke, besteak beste:

 • Fakturaren erregistro kontablea zer den
 • Estatuko Administrazio Orokorraren eta haren Erakunde Publikoen fakturen erregistro kontablea
 • Faktura elektronikoen izapidetzea
 • Faktura elektronikoak izapidetzeko gida orokorra
 • Faktura elektronikoen izapidetzan parte hartzen duten sistemen erabilerari buruzko eskuliburuak
 • RCF eta Faktura elektronikoei buruzko araudia
 • RCF eta Faktura elektronikoei RCF eta Faktura elektronikoei buruzko zirkularrak eta idatziak
 • RCFen ikuskaritzak egiteko gida

Gastu Publikoaren Kontrola

Atal honetan sartzen dira kudeaketa ekonomiko finantzarioaren kontrolean sartzeko xedapen orokorretarako sarbidearen aukerak, Estatuko Administrazioaren Esku Hartzailetza Nagusiak egina; aurretiko fiskalizazio arloan aplikatzen diren xedapen zehatzak; sektore publikoaren ikuskaritzako arauak eta arau teknikoak; eta europar funtsen kontrol finantzarioari aplikatzeko arauak; Kontroleko Urteko Planak; kontrol gidak.

Prozedurak

Atal honetan diru-laguntzen eta laguntza publikoen inguruko kontrol finantzarioari buruzko informazioa ematen da, zeinaren lehiakortasuna den Estatuko Administrazioaren Esku Hartzailetza Nagusia. Gainera, telematikoki ere izapidetu ahal izango da.

Araudia eta txostenak

Atal honen bitartez Gune honen erabileraren inguruko arauetan sar zaitezke.

Gainera, Autonomia Erkidegoetako Esku Hartzailetza Nagusiei dagozkien orrietan ere sar zaitezke eta baita IGAEen antzerako funtzioak dituzten beste Estatuetako Erakundeetakoetan ere.

 • Aurrekontuen eta gastu publikoaren inguruko arauak
 • Aurrekontuak
 • Kontabilitate publikoa
 • Kontrol Publikoa
 • Klase Pasiboak
 • Pertsonalaren kostuak
 • Europar Batasuneko Funtsak
 • Lurralde-finantzazioa
 • Lei datu-basea (Legedia eta txostenak)
 • Autonomia Erkidegoetako Esku Hartzailetza Nagusiak
 • Autonomia Erkidegoetako Araudia
 • Antzerako funtzioak dituzten Europar Batasuneko Estatu kide Erakundeak
 • Antzerako funtzioak dituzten Iberoamerikako Estatuko Erakundeak
 • OLAF. Prentsa-oharra
 • OLAF. 2014 txostena

Argitalpenak

Argitalpenei buruzko informazioa hurrengo epigrafeetan sailkatu da atal honetan:

 • IGAEen katalogoa
 • Interneteko argitalpenak
 • Cuenta con IGAE aldizkariak
 • Aurrekontuak, Kontabilitatea eta Kontrol Publikoko XVIII Jardunaldiak

Estatistikak eta txostenak

Gobernuak emandako informazio ekonomiko eta estatistikoaren gardentasuna hobetzeko Ekonomia Gaientzako Gobernuaren Batzorde Delegatuaren Akordioa beteaz (2005eko urtarrilaren 14ko Ministroen Batzordea), hauen inguruko estatistikak eta txostenak eskaintzen dira:

 • Aurrekontuak
 • Aurrekontuaren exekuzioa eta kitatzea
 • Nazioko Kontabilitatea
 • Klase pasiboko pentsioak
 • Langileen kostuak
 • Europar funtsak
 • Europar Estatistiken Praktika Onen Kodea, 2011ko irailaren 28ko Europar Sistema Estatistikoaren Batzordeak onetsia

Sektore Publikoko Erakundeen Inbentarioa (INVENTE)

Sektore publikoko erakundeen inbentarioaren argitalpenaren xedea haren egitura, dimentsioa eta osaera ezagutzera ematea da.

Irailaren 20ko, 696/2013 Errege Dekretua oinarritzat hartuz, urtarrilaren 27ko, 256/2012 Errege Dekretua aldatzen da, zeinen bidez Ogasun Ministerioaren eta Funtzio Publikoaren oinarrizko egitura organikoa garatzen den, Estatuko Administrazioaren Bitartekotza Orokorrari (IGAE) Estatuko Sektore Publikoko, Autonomikoko eta Eskualdeko Erakundeen Inbentarioaren kudeaketa eta integrazioa bizkarreratzen zaion antolamendu, informazio, gardentasun eta sektore publikoko kontrol erakundeak bermatzen duten tresna gisa.

Aplikazio horren bitartez Sektore Publikoko Erakundeen Inbentarioan sar daiteke, non Estatuko, Erkidegoko eta Tokiko Erakundeen Inbentarioko integrazioa aurki daitezkeen.

Estatuko Sektore Publikoko Erakundeen Inbentarioa (INVESPE)

Estatuko sektore publikoko erakundeen inbentarioa argitaratzearen xedea bere egitura, dimentsioa eta osaera ezagutzera ematea da.

47/2003 legearen 2. artikuluarekin lotutako irudi juridiko guztiek osatzen dute, Aurrekontuen orokorra, Estatuko Administrazio orokorra izan ezik. Horrez gain, modu bereizian eta osagarrian, Enpresa partaide duten Partzuergoei, Fundazioei eta Enpresei buruzko informazioa ere hartzen du, zuzenean edo ez, eta Nazioko Kontabilitatean haren osagaien eta sailkapenaren inguruko xehetasunak ematen ditu. Horrez gain, zure datu orokorrak, domeinuaren egitura, magnitude ekonomiko-finantzario nagusia eta jardunaldi bakoitza finantzatzeko diru-sarreren banaketa portzentuala ere ematen dira.

Kontabilitate Publikoko Foru Iberoamerikarra (FIC)

Herrialde iberamerikarren, Espainia eta Portugalen arteko hausnarketa eta lanerako etengabeko forua da, zeinaren helburua elkarri ezagutzen jarraitzea eta Kontabilitate Publikoko arloan hainbat esperientzia batera jartzea da.

Estatuko Administrazioaren Esku Hartzailetza Nagusiaren Egoitza Elektronikoa

Estatuko Administrazioaren Esku Hartzailetza Nagusiaren egoitza elektronikoaren bitartez, hiritarrak diru-laguntzen finantza-kontroleko prozedurari dagokien zerbitzuetan sar daitezke.

Estekak

Aurreko bi bideetan (SGPG eta IGAE) antzerako edukietarako edo haiekin lotutako webguneetarako esteka zehatzak eskaintzen dira.

Logo Oficina virtual 

Bulego birtuala

Bulego Birtualaren bitartez, informazioko sistemen eta erakunde publikoen webguneek eskaintzen dituzten zerbitzu erabilgarrien katalogoa eskaintzen da, eta baita katalogo horren sistemetako sarbide eskaera zerbitzua eta sarbide mugatua duten aplikazio edo datu-baseen idazmahai pertsonalizaturako sarbidea ere, zeinak baimena behar duen. Gainera, programen bertsioak deskargatzeko zerbitzuak edo erakunde kudeatzaile publikoen aplikazioen bertsioak deskargatzeko zerbitzuak eta Estatuko Administrazio Orokorrak; erakunde autonomoak; enpresa publikoek eta tokiko erakundeek informazio ekonomiko finantzarioa Internet bidez bidaltzeko bidea ere ematen ditu.

Hurrengo bi ataletan egituratzen da bide hori:

Ogasun Ministerioaren eta Funtzio Publikoaren Administrazio Prozedurak

Administrazio Publikoaren jarduera ia osoa prozedura administratibo eta zerbitzuen kudeaketaren eta izapidetzaren inguruan garatzen da, jarduera administratiboa arauei lotua dagoela eta, formalizazio handia duelako.

Prozedura administratibo eta zerbitzuak administrazio-erakunde eskudunak prestazioei, zerbitzuei eta hiritarren gogoen inguruan erabakitzeko jarraitzen diren prozesuak dira.

Administrazio prozedura nagusiak eta Ogasun Ministerioari eta Ogasun Publikoari ematen zaizkion konpetentziak ezagutzeko helburuarekin, atal honen bidez (Ministerioaren atarira estekaren bidez) guztiei buruzko informazioa lortu dezake eta helburu horrekin eskuragarri daudenak elektronikoki bideratu ditzake.

Informazioko Sistemen Katalogoa

Atal honetako administrazio unitate, Erakunde publiko edo Herri Administrazio bakoitzeko aplikazioen zerrendak Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzaren informazioko sistemen katalogoa, eta zein gastutan sar daitekeen, datu-basearen arduradunaren aurretiko baimenarekin adierazten du, haien hartzaileen arabera sailkatuta.

Zerbitzu bakoitzaren informazio zehatza aurki daiteke, haren izena sakatuta, funtzioa aktibo balego edo, bestela, informazio osagarria eska daiteke webgune honen orri nagusian datorren helbidera idatziz.

Web Zerbitzuen Katalogoa

Orri honetan Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzak eskainitako web zerbitzuen katalogoa eskaintzen da, herri administrazioko eta entitateekin eragiketak errazteko.

Informazioko Sistemetara sartzeko eskakizuna

Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzaren arloan, informazioko sistemetan eta internet bidez ematen diren beste eduki edo zerbitzu elektroniko batzuetarako sarbidea 2015eko abenduaren 21eko ebazpenean aratzen da, Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzarena, zeinaren bitartez Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzaren informazio-sistemen segurtasun-politika eta Estatuko Administrazioaren Esku Hartzailetzarena arautzen diren.

Oro har, Zerbitzu horietan sartzeko, erabiltzailea aurretik egon behar da erregistratuta, hau da, horietako bakoitzean sartzeko baimena eduki behar du. Gainera, zerbitzu horietako gero eta gehiagotan eskatzen da sarbidea ziurtatze-zerbitzuen baimendutako emaile baten ziurtagiri elektroniko batez egitea.

Informazioko Sistemetarako sarbidea

Atal honen bitartez, Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzaren Informazioko Sistemen Idazmahai Pertsonalizatuan sartzen da. Han, sartzera baimendutako erabiltzaileak Informazio Sistementzako ikono bana aurkituko ditu.

IGAE programen deskarga

Atal honetan Estatuko Administrazioaren Esku Hartzailetza Nagusiak erakunde publikoen eskura jartzen dituzten programen inguruko informazioa eta prozedurak aurkezten dira, bai IGAE beraren aurrekontuen informazio ekonomikoa bidaltzea errazteko bai Sektore publikoaren kudeaketa ekonomikorako erabilgarriak diren programak direlako.

Trukatzeko formatuak

Aurrekontuen administraziorako sistemekin informazioa trukatzeko formatu normalizatuak eskaintzen dira, arlo horretatik kanpoko erabiltzaileen eskura jartzen direnak, normalizatutako formatuaren xede laburtuarekin, hartzaileak zein diren eta formatua zehazten den araua edo dokumentazioarekin batera.

Aurrekontuen erabilerak

Atal honetan honakoak eskaintzen dira funtsean:

 • Estatuko Aurrekontu Orokorrak egiteko informazioa hartu eta emateko estandarrak.
 • Zentro kudeatzaileek Aurrekontuen agertokiak eta Estatuko Aurrekontu Orokorrak proposatzeko txantiloiak.
 • Formatu irekiak, non Estatuko Aurrekontu Orokorren zati bat diren XML fitxategietako datuen egituraren definizioa eta haiei dagozkien dokumentazioa zehazten den.

Tokiko kontabilitate publikoa

Estatuko Administrazioaren Esku Hartzailetza Nagusiak zure eskura jartzen du atal hau, "Tokiko Kontabilitate Publikoa". Handik, tokiko erakundeen kontabilitatearekin lotutako informazioan sar daiteke: kontabilitateari buruzko araudia, kontuen formatu normalizatua, BÁSICAL aplikazioa, kontabilitatearen irekiera-gida, tokiko kontabilitate publikoko forua, ...

Informazio osagarria

Aukera honetan gainerako orri eta ataletan eskaintzen den informazio osagarria biltzen da, egun:

 • TELCON zehaztapenak
 • Oinarrizko araudia
 • Jubil@

SOROLLA2 ingurune kolaboratzailea

SOROLLA2 ingurune kolaboratzailearen bitartez, SOROLLA2 informazio-sistemaren inguruko informazio orokorra eskaintzen da. Azpiataletan hauek aurkituko dituzu: Zer da SOROLLA2?; sistemaren funtzio nagusiak; Nola eskatzen da, eta gaur egun arte atxiki diren instalazioen zerrenda. Horrez gain, aurtengo "SOROLLA2 ibilbide-orria" ere eskaintzen da.

Gainera, Internet bidezko prestakuntza eskaintzen da, hiru prestakuntza-arlotan:

 • Kontzeptu orokorrak
 • Kutxa ordaintzailearen kudeaketa
 • Gastu-espedienteen tramitazioa

Foruak

Foru horien helburua erabiltzaileek erreferentzia duten gaien inguruan eztabaidatzeko eta bakoitzaren esperientziak besteekin trukatzeko gunea izatea da.

Erabilera-arauak: Bi motatako foruak daude: foru publikoak eta foru pribatuak. Foru publikoak haren edukietan interesa duten foru irekiak dira, zeinaren sarbidea doakoa den, eta ez duen erregistroaren aurretiko erregistroa eskatzen. Foru pribatuek, aldiz, erabiltzailea erregistratzea eta pasahitza behar dute sartzeko, kasu bakoitzean adierazten diren jarraibideei jarraituta.

Aurrekontuen administrazioaren dokumentu elektronikoak egiaztatzea

Aurrekontuen Administrazioaren Dokumentu elektronikoak egiaztatuz Aurrekontuen Administrazioko dokumentu elektronikoen datu-basean gordetako dokumentu elektronikoak ikus daitezke, hau da, Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzaren arloan.

Administrazioaren ekintza automatizatuak

Orri honen bitartez, Aurrekontuen Administrazioa arautzen duten argitaratutako ebazpenetan sarten da.

Alderdi orokorrak

 

Webguneko orrien goiburuetan Gobernuaren edo Ministerioaren logotipoa bistaratzen da, eta Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzarena. Gainera, beste hizkuntzatako bertsioetan sartzeko aukera, web bilatzailea eta zenbait menu osagarri ere.

Hasiera | Mapa | Kontaktuak

Ogasun Ministerio eta Funtzio Publikoaren ezkutu instituzionaletik Ministerioaren Atarira sartzen da eta SEPGren logotipotik aurrekontu Administrazioaren atariko hasierako orrialdera edozein unetan sartzeko aukera dago.

Behean, kanal nagusi bakoitzean eskaintzen diren eduki berriak eskaintzen dira

Orriaren oinean, menu osagarriaren zonan Nabigazio-gidari, Gida teknikoari, Lege-oharrari, Erabilerraztasunari eta Interneteko hainbat estandarren jarraipen mailari buruzko informazioa eskaintzen du.

  

Nola jakin dezakegu non gauden?

Nabigazio-orrien esparru zentralaren goiko aldean datorren goiburuan kanala, azpikanala eta zein informaziotan gauden ikusiko dugu.

Hasiera > Informazio osagarria > Oinarrizko araudia

Orri bakoitzaren goiburuan dagoen Mapa botoiaren bitartez ere orienta gaitezke.

Nola alda dezaket hizkuntza?

Aurrekontuen Administrazioaren Webgunearen eduki asko hainbat hizkuntzatan dago. Espainiako lau hizkuntza ofizialetan nabiga daiteke (gaztelania, katalana/valentziera, euskara eta galiziera) eta baita ingelesean ere. Hizkuntza aukeratzea ahalbidetzen duen menua webgunearen hasierako orriaren eta kanal nagusien goiburuan dago, eskuineko ertzean.

Bienvenido | Benvingut | Ongi etorri | Benvido | Welcome |

Gaztelania (lehenetsia) ez den beste hizkuntza batean ikusi nahi izanez gero, “ongi etorri” hitza aukeratu nahi den hizkuntzan hautatu behar da.

Edukiak inprimatzea

Edozein orriko edukia inprimatzeko, ikonoa edo esteka sakatuko da

Versión imprimible

Edozein orriko edukia inprimatzeko, ikonoa edo esteka sakatuko da

Aurrekontuen Administrazioko Webgunea WAI (AA) WAG 2.0. estandarrak jarraituz da erabilgarri.

 

Gomendio teknikoak eta gunetik informazioa deskargatzeko behar diren programak

 • Webgune hau optimizatuta dago MS Internet, Internet Explorer 6.0 edo bertsio berriagoarentzat, Firefox 3.0 edo berriagoarentzat, Opera 9.0 edo berriagoarentzat, K-Meleon 1.5.3 edo berriagoarentzat dago optimizatuta.
 • PDA bitartez eta Opera Mini 4.2 edo berriagoa edo IE bertsio berriena, Windows Mobile 6.5 edo berriagoa duen mugikorraren bitartez ere ikus daiteke. Sistema eragile ugari dagoenez, ezin da bermatu guztietatik nabigatu ahal izatea.
 • Orriak 1024x768 bereizmen optimorako egin dira, eta nabigatzailea tresna-barren hiru mailarekin konfiguratu da.
 • Guneko hainbat dokumentu ikusteko behar diren programak Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzaren kanalean eta Estatuko Administrazioaren Esku Hartzailetza Nagusiaren ezkerreko menuan datorren Utilitateak aukeratik deskarga daitezke.
 • RSS 2.0. estandarraren arabera ere eskaini daitezke edukiak. RSS zerbitzua erabiltzeko, irakurle edo gehitzaile edo Internetek arakatzaile izeneko programa instalatu behar da, zeina estandar horrekin bateragarria den.
Azken eguneratzearen data: 25/10/2017