Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria
  • Hasiera

Estatuko Administrazioko Esku Hartzailetza Nagusia

Logo IGAE

1874. urtetik, Estatuko Administrazio Kontu-hartzailetza Nagusia (IGAE) Ogasun Publikoa garatzeko funtsezko bi zeregin garatzen ari da, alegia, zergadunen zerga sistemaren bidez lortutako funts publikoak kudeatzeko zereginak: gobernuaren kontrola (Botere Betearazlearen beraren mendeko barne kontrolari dagokionez, baina ez zentro kudeatzaile bakoitzarena, baizik eta Administrazioa zuzentzen duen Gobernuarena berarena eta bere zuzendaritza boterea iristen deneraino) eta kontabilitate publikoa zentro kudeatzaile gisa (Ministerioetako kontabilitatea zuzenean eramatea; Gobernuak Kontuen Auzitegiari eta, ondorioz, Parlamentuari ematen dion Estatuko Kontu Orokorra osatzea) eta zuzendaritzakoa (erakunde publiko guztien kontabilitate arloko arauak eta gidalerroak). Espainiako Administrazioko erakunde gutxik aurkezten du hain zabaldua den zerbitzu gutun bat, ia etenik gabeko ekitaldikoa, Estatuko funtzionamendurako oinarrizkoak diren bi zereginen ingurukoa, Espainiako Ogasun Publikoaren, eta laburbilduz, gizartearen eta hiritarren zerbitzua pixkanaka eta eten gabe hobetzeko etenik gabeko garapenean..

Kontrol organo gisa, IGAEk egiaztatzen du, legalitatearen aurretiko kontrola eta finantza kontrola eta kontu-ikuskaritzaren bidez, Estatuko sektore publikoaren ekonomia eta finantza jarduera legalitate, ekonomia, eraginkortasun eta efikazia printzipioetara egokitzen dela.

Kontabilitate publikoaren zentro kudeatzaile eta zuzendari gisa, kudeaketa publikoaren inguruko kontabilitate arloko informazio fidagarria, osoa, profesionala eta independentea ematea dagokio. Eta horri dagokionez, sektore publikoko kontu ekonomikoak osatzeko erantzukizuna dauka, Kontu Nazionalen Europako Sistemaren metodologiaren bidez. Azken horren emaitza zehatzena honako hau zehaztean datza: nazio baten bizitza ekonomikoan funtsezkoa den zifra, defizit publikoa eta bai Herri Administrazioen totalaren zifra zein azpisektore bakoitzarena (Administrazio Zentrala, Autonomia Erkidegoak, Tokiko Erakundeak eta Gizarte Segurantza).

1989tik, horrez gain, esleitu zaio diru-laguntzen eta laguntza publikoen onuradunak jasotako funtsak zuzen erabiltzen ari direla kontrolatzearen zeregina, eta horri dagokionez, bere jardueren esparruaren barruan erkidego funtsak kontrolatzetik eratorritako jarduerak sartzen dira, zehazki, kontu-hartzailetza agintaritzaren zereginei dagokionez, autonomia araudiaren beraren arabera, eta erkidegoko agintzariek aipatutako izaera onartzeari eta egiaztatzeari dagokionez, IGAEK adierazitako izaera duen programetan.

1996tik ere Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzako politika informatikoa programatzeaz, diseinatzeaz eta exekutatzeaz arduratzen den Zentroa da.

Zeregin hauek guztiak autonomia funtzionalarekin eta independentzia profesionalarekin burutzen eta garatzen dira, bi Kidegoen barne sartutako funtzionarioen gaikuntzan eta prestutasunean funtsean oinarrituta. Aipatutako Kidego horiek ere, sortu zirenetik, adierazitako zereginak garatzeko ezarri ziren bereziki: Estatuko Ikuskatzaileen eta Ikuskarien Goi Mailako Kidegoa eta Kontu-hartzailetza eta Kontabilitateko Kidego Teknikoa, goi mailako funtzionarioen eta informazio teknologien teknikarien eta Zentro honetan, dagozkien lanpostuetan aritzen diren gainontzeko langile laboralen funtsezko laguntzarekin.

Autonomia eta independentzia izaera hau alde batera utzi gabe, IGAE sortu zenetik, administrazio ondorioetarako eta aurrekontura eta arlo organikora egokitzeko ondorioetarako, Ogasun Ministerioko goi mailako Zuzendaritza Zentro gisa atxiki da ere (1996. urtetik Idazkariordetza izaerarekin), eta gaur egun, Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzaren bidez, Ogasun Publikoaren kudeaketa esparruko zeregin hauen garapeneko adierazle gisa.

Orri hauen bidez, IGAEK osatutako hainbat argitalpenetara, estatistika eta txostenera sar daiteke, goian aipatutako zereginetatik eratorrita eta baita ere gobernu kontrolaren eta kontabilitate publikoaren esparruko araudi eguneratuan, zuzenean edo bere datu base propioen bidez. Eta laburbilduz, hau da, gaur egun eta egoeraren arabera, ohore handiz zuzentzen dudan Erakundea, eta ohorea handiagoa da, kontuan hartzen badugu duela 35 urte baino gehiago bertan egiten dudala lan, aurretik aipatutako bi kidegoetan eta zerbitzu profesionalean.

Estekak

 CIGAE - Central de información de contabilidad nacional 

Informes de déficit público 

BDNS Transparencia 

Sede electrónica IGAE 

Sede electrónica IGAE 

Berriak

Azken eguneratzearen data: 1/2/2018